Ke shlédnutí obsahu těchto stránek je zapotřebí Macromedia Flash Player.
Můžete jej stáhnout zde.

Copyright © 2010 PH Design.

Obchodní podmínky

Všeobecné dodací a platební podmínky
  • Objednávky považujeme za závazné až po písemném potvrzení naší kupní smlouvy. Pokud by došlo v době mezi předáním nabídky a potvrzení objednávky formou kupní smlouvy ke zvýšení nákladů, jsme oprávněni k úpravě ceny.
  • Ceny, uváděné v nabídkách, jsou vždy bez DPH a nákladů na dopravu.
  • Expedice je prováděna běžnými zásilkovými službami, pokud nedojde k jiné dohodě. Za zpoždění či poškození vzniklé přepravou nenese prodejce žádnou odpovědnost.
  • Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů. Za každý den prodlení se účtují úroky ve výši 1% z fakturované částky.
  • Při objednávkách do 20.000,- Kč se zboží zasílá na dobírku. Při převzetí zboží přímo ve firmě se platí hotově.
  • Při zakázce nad 20 000,-Kč je zpravidla požadována záloha ve výši 50% částky fakturované za zakázku splatná do 5ti dnů od podpisu kupní smlouvy, v případě nezaplacení je výroba pozastavena. Automaticky je záloha požadována i v případě opakované zakázky, pokud zákazník provedl platbu za předchozí zakázku po termínu splatnosti, nebo pokud platbu v době uzavírání nové kupní smlouvy neprovedl vůbec. (Výše zálohy může dosáhnout i 100% částky fakturované za zakázku.)
  • Při zhotovení zboží dle předlohy zákazníka reprodukujeme výrobek dle nejlepších dosažitelných možností. Přitom mohou vzniknout malé odchylky ve vyobrazení a barvě, které jsou podmíněny technologickými možnostmi výroby. Při takových odchylkách považujeme zakázku za splněnou bez vady (tj. není důvod k reklamaci). Případné porušení autorských a ochranných práv jde na účet objednavatele.
  • Veškeré podklady pro tisk se archivují. Při opakované objednávce jsou tyto podklady k dispozici a urychlí zhotovení další zakázky.
  • Tolerance rozměrů je +-5%, v množství +-10%. Stálobarevnost na světle a v povětrnosti je dána použitými textilními barvami.
  • Případnou reklamaci na viditelnou vadu je nutno podat během 8 dnů po obdržení zboží. Po uplynutí této doby je zboží považováno za převzaté. Neuznáváme reklamace zboží, u kterého je viditelné, že s ním bylo neodborně manipulováno, bylo použito nepřiměřeným způsobem, nebo poškození je úměrné době použití. Reklamace musí být vždy písemná s uvedením čísla kupní smlouvy.
Dodané zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení. Nesmí být dáno do zástavy apod.